Home / Voorbeeldbrieven / Ingebrekestelling (herstel werkzaamheden)

Juridische voorbeeldbrief: Ingebrekestelling (herstel werkzaamheden)

Op dinsdag 26 juli 2016 door mr. Mariëlle Ducaat in contractenrecht

AANGETEKEND ALSOOK PER GEWONE POST

Afzender
[Uw naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan
[Bedrijfsnaam]
Ter attentie van: [Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Ingebrekestelling (herstel werkzaamheden)

[Woonplaats, dinsdag 26 juli 2016]

Geachte heer/mevrouw [Naam],

Op xx-xx-xxxx is er tussen ons een overeenkomst tot stand gekomen. Op grond van deze overeenkomst bent u gehouden om de overeengekomen werkzaamheden correct uit te voeren. Tot op heden heeft u dit nagelaten en zijn er door mij, gedurende de werkzaamheden, meerdere gebreken geconstateerd die u (nog) niet naar behoren heeft opgelost. De gebreken zijn als volgt:

- [exacte omschrijving gebrek 1]

- [exacte omschrijving gebrek 2]

- [etc.] 

Middels dit schrijven stel ik u terzake de nakoming van uw verplichtingen uit de overeenkomst in gebreke. Ik verzoek, en zo nodig sommeer ik u om, binnen veertien dagen na ontvangst van dit schrijven alsnog uw verplichtingen correct na te komen en de genoemde gebreken te herstellen.

Indien u deze termijn ongebruikt laat verstrijken geraakt u van rechtswege in verzuim en bent u schadeplichtig. Ik zal dan een derde inschakelen om de gebreken te laten herstellen. De hiermee gepaard gaande kosten zullen in dat geval op u worden verhaald. Behalve de hoofdsom bent u dan tevens buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente verschuldigd. 

Ik vertrouw erop dat u tijdig tot herstel over zult gaan.

Met vriendelijke groet,

handtekening
[Uw naam]

Bijlagen:

-

Disclaimer

Hoewel de juridische voorbeeldbrief Ingebrekestelling (herstel werkzaamheden) met de grootste zorgvuldigheid is op gesteld, is het gebruik ervan geheel op eigen risico.

Gebruik deze brief

Met Wolderwijd Juristen heeft u snel een Ingebrekestelling (herstel werkzaamheden) brief verstuurd. De juridische voorbeeldbrief is bedoeld als juridische / recht hulp voor het "eerste uur". Met deze juridische voorbeeldbrief kunt u gemakkelijk reageren na het ontstaan van het conflict.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over contractenrecht:

Vorige: Opzegging dienstverband AOW-gerechtigde leeftijd
Volgende: Laatste aanmaning en aanzegging incassokosten (kosteloze aanmaning)

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS