Home / Rechtshulp / Contractenrecht / Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad

Een baksteen door de ruit van je buurman gooien is strafbaar. Dat begrijpt iedereen. De dader moet daarvoor bestraft worden. Dat begrijpt ook iedereen. Dat er naast de strafrechtelijke route echter ook nog een andere route bestaat om de dader te straffen, dat begrijpt niet iedereen. Naast het feit dat het hier namelijk om een strafbare gedraging gaat is het ook nog eens een onrechtmatige gedraging.

Strafrecht versus burgerlijk recht

Ons burgerlijk wetboek bevat een bepaling waarmee je als burger schade die je hebt geleden door een onrechtmatige gedraging van een andere burger (of overheid) vergoed kunt krijgen. Deze zogenaamde onrechtmatige daad uit het burgerlijk recht staat los van de strafrechtelijke sanctie die de dader opgelegd kan krijgen maar is daarom niet minder belangrijk. Je maakt je namelijk veel eerder schuldig aan een onrechtmatige gedraging dan aan een strafbare gedraging. Stel dat de baksteen bijvoorbeeld niet met opzet maar per ongeluk door de ruit van de buurman is gegooid. Over de strafbaarheid van de gedraging valt dan nog te twisten, het was immers een ongeluk. De gedraging blijft echter wel onrechtmatig, of het nu per ongeluk of met opzet gebeurde.

Waarom Wolderwijd Juristen?

In ons dagelijks leven komen we veel sneller in aanraking met onrechtmatige gedragingen dan met strafbare gedragingen. De onrechtmatige daad is dan ook veruit het belangrijkste wetsartikel uit ons civiele recht en ontzettend veel procedures vinden hun grondslag in de onrechtmatige daad. Uit deze procedure vloeit vervolgens een verbintenis voort tot schadevergoeding. Wolderwijd Juristen is bekend met dit traject. Wij kennen de perikelen van de rechtspraak omtrent de onrechtmatige daad en beseffen dat het altijd weer afhankelijk is van de omstandigheden van een geval of iets al dan niet als onrechtmatige daad te gelden heeft.

contact?

Heeft u schade geleden door toedoen van onrechtmatig gedrag van een ander of wordt u zelf aangesproken op grond van onrechtmatige daad? Kom in actie en neem contact op met Wolderwijd Juristen. Wij adviseren en procederen in uw zaak, altijd in the running voor het beste resultaat.

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS