Home / Gratis incasso / Werkwijze incasso

Werkwijze incasso

Wolderwijd Incasso is geld innen zonder abonnement of dwingend contract. Bij ons bent u aan het juiste adres wanneer u zonder kosten uw factuur voldaan wilt krijgen. Ons doel is om uw debiteur zonder tussenkomst van het gerecht succesvol te laten betalen. Deze aanpak scheelt u tijd en uw klant geld. We communiceren duidelijk met de debiteur en geven de schuldenaar voldoende mogelijkheid tot betaling alvorens naar de rechter te gaan. Hieronder ziet u kort onze werkwijze.

Begrip voor de debiteur

Wolderwijd Incasso is zich ervan bewust dat een incasso ontvangen nooit prettig is. Iedere debiteur heeft zijn eigen verhaal waarom er (nog) niet betaald is. Hoewel dit begrijpelijk is en wij hier -tot op zekere hoogte- begrip voor kunnen opbrengen, overtuigen wij de debiteur ervan dat er wel betaald dient te worden. Dit doen we op een passende wijze die specifiek is gericht op de betreffende debiteur.

kostenloze aanmaning

Op basis van de WIK (Wet incassokosten) is een schuldeiser verplicht om een debiteur eerst een vooraankondiging te sturen waarin de debiteur wordt gewezen op bijkomende incassokosten die zullen volgen indien de debiteur in gebreke blijft. Het idee hierachter is dat de debiteur exact weet wat hem qua kosten te wachten staat en dat hem middels de aanmaning een laatste kans gegund wordt om zonder bijkomende kosten zijn schuld te voldoen. Om de relatie met de debiteur goed te houden en te voldoen aan de eisen van de WIK is door Wolderwijd Incasso de kostenloze aanmaning in het leven geroepen. Voor slechts €25,00 zenden wij aan uw debiteur een aanmaningsbrief die voldoet aan alle eisen van de WIK. De aanmaningsbrief zet veelal voldoende druk om de debiteur tot betaling te bewegen.

Ingebrekestelling

Mocht de kostenloze aanmaning nog steeds niet hebben geleid tot betaling van de vordering dan sommeren wij de debiteur via een officiële ingebrekestelling om de vordering te betalen. Hierbij hanteren wij redelijke en eerlijke incassokosten conform de 'Wet Incassokosten (WIK)'. Deze regelgeving is per 1 juli 2012 door de overheid vastgesteld en wordt door rechtbanken gehanteerd en als redelijk aangemerkt.

Vervolgacties

Mocht hierop geen reactie volgen dan zullen wij kort na het verstrijken van de betalingstermijn vervolgacties ondernemen. Via verschillende communicatiekanalen nemen we contact op met de debiteur. Indien dit alles geen effect heeft zullen we de vordering middels een gerechtelijke procedure afdwingen.

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS