• Wolderwijd logo
 
header jurist

Registratie van (over)uren...

Taak van werkgever of werknemer?

Wie is verantwoordelijk voor (over)uren registratie?

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat arbeidsrecht voor werkgevers 21 maart 2023 2024

Artikel 4.3 van de Arbeidstijdenwet verplicht werkgevers om een deugdelijke registratie van alle gewerkte (over)uren bij te houden. De registratie moet objectief, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Als de werkgever hiermee in gebreke blijft, dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen. Ook in een procedure met een werknemer kan het een werkgever duur komen te staan als hij verzuimt om een deugdelijke urenregistratie bij te houden. Een werknemer had in een in een zaak die diende voor Rechtbank Gelderland alle uren nauwkeurig bijgehouden, terwijl de werkgever dat niet had gedaan. De rechter kwamt tot de conclusie dat over een periode van zeven jaar bijna 4.000 overuren moesten worden uitbetaald aan de werknemer!

Als tussen de werkgever en de werknemer vast staat dat er overuren zijn gemaakt maar geen van beide partijen kan goed inzicht geven in de omvang ervan, dan kan de rechter ook overgaan tot een schatting van de gemaakte overuren. Ook daarvan verwacht ik niet dat dit in het voordeel van werkgever zal uitvallen. Het uitgangspunt is immers dat de verplichting voor een deugdelijke (over)urenregistratie bij de werkgever ligt. Bij enige twijfel over wel/of niet gemaakte (over)uren, zal een rechter de werknemer ongetwijfeld eerder in bescherming nemen dan de werkgever.

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: