• Wolderwijd logo
 
header jurist

Wat doet de gemeente met bezwaren?

Deze uiteenzetting gaat over de afhandeling van bezwaarschriften door gemeenten

Wat doet de gemeente met bezwaren?

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat bestuursrecht voor ondernemers 30 november 2018 2024

Wanneer u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente heeft deze afgewezen kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. In het bezwaarschrift dienen de bezwaren te worden verwoord die u heeft tegen de afwijzing van de vergunning. De gemeente neemt uw bezwaren in behandeling en zal uiteindelijk een beslissing nemen naar aanleiding van deze bezwaren. Maar waar kijkt de gemeente eigenlijk precies naar in zo’n bezwaarschriftprocedure?

Volledige heroverwering van het besluit
In een bezwaarschriftprocedure vindt een volledige heroverweging plaats door (het bevoegd gezag van) de gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente nogmaals naar het genomen besluit gaat kijken en met inachtneming van uw bezwaren onderzoekt of het genomen besluit in stand kan blijven of dat het herzien dient te worden. De volledige heroverweging is specifiek voor de bezwaarschriftprocedure. In beroep wordt alleen nog maar op rechtmatigheid getoetst door de rechter en vindt er geen volledige heroverweging plaats. In bezwaar valt daarom dus veel te winnen! Het is raadzaam om daarvoor de juiste juridische kennis in te schakelen. 

Rechtmatigheidstoets
De gemeente toetst dus zowel de rechtmatigheid van het besluit als de doelmatigheid. Bij de rechtmatigheidstoets wordt onderzocht of het besluit in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving is genomen. Als dat niet het geval is zal het besluit vrijwel altijd herroepen moeten worden.

Doelmatigheidstoets
Bij de doelmatigheidstoets wordt door de gemeente getoetst of het besluit niet alleen in stand mág blijven (volgens de geldende wet- en regelgeving) maar ook of het redelijk is om het besluit in stand te laten. Bij de doelmatigheidstoets speelt gemeentelijke beleid een belangrijke rol. Wordt hieraan voldaan, is het redelijk om het beleid in deze situatie toe te passen? Het beleid van de gemeente vormt geen hard kader zoals de wet- en regelgeving wel doet, maar in het kader van de doelmatigheidstoetsing is het wel van groot belang.

Nadat de gemeente het besluit volledig heeft heroverwogen, en een bezwaarschriftencommissie de gemeente heeft geadviseerd, wordt er een nieuw besluit genomen waarbij uw bezwaren dienen te worden meegenomen. In sommige gevallen leidt dit tot een gegrondverklaring van uw bezwaren. De gemeente neemt dan een nieuw besluit. In sommige gevallen leidt de heroverweging tot een ongegrondverklaring. Het genomen besluit blijft dan in stand. Tegen de nieuwe beslissing op bezwaar van de gemeente kunt u binnen 6 weken in beroep bij de bestuursrechter. Wij staan veel particuleren en ondernemers bij in bezwaar- en beroepsprocedures en staan ook u graag bij in een bestuursrechtelijk geschil met de overheid. 

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over bestuursrecht voor ondernemers:

Veelgestelde vragen: