Home / Actueel / Wanneer komt een werkgever in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding?

Wanneer komt een werkgever in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding?

leestijd 5 minuten. mr. Jeroen Kaspers in arbeidsrecht op 25 maart 2017.

(Kleine) werkgevers die wegens bedrijfseconomische omstandigheden afscheid moeten nemen van (één van) hun medewerkers kunnen mogelijk ontkomen aan de verplichting om deze medewerkers een transitievergoeding te betalen bij beëindiging van hun dienstverband. Hoe zit dat precies en onder welke voorwaarden komt een werkgever in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding?

Overbruggingsregeling transitievergoeding

De wet voorziet in een overbruggingsregeling voor kleine werkgevers als het gaat om de verschuldigde transitievergoeding. Werkgevers met minder dan 25 werknemers mogen bij de berekening van de verschuldigde transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband te rekenen vanaf 1 mei 2013 als het ontslag is ingegeven door de slechte financiële situatie waarin de werkgever verkeert.

Voorwaarden voor overbruggingsregeling

In de Ontslagregelingis vervolgens uiteengezet onder welke voorwaarden werkgevers gebruik kunnen maken van de overbruggingsregeling:

A. Het netto resultaat van de onderneming van de werkgever over de drie boekjaren voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet is kleiner geweest dan nul;

B. De waarde van het eigen vermogen van de onderneming van de werkgever, als bedoeld in het Besluit modellen jaarrekening, was negatief aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet; en

C. Binnen de onderneming van de werkgever aan het einde van het boekjaar dat eindigt voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet, is de waarde van de vlottende activa kleiner dan de schulden met een resterende looptijd van ten hoogste een jaar.

In de toelichting bij art. 24 Ontslagregeling is voorts het volgende vermeld:

“Het is aan de werkgever die gebruik maakt van de mogelijkheid om een lagere transitievergoeding te betalen om aan te tonen dat aan deze voorwaarden voldaan is. In de eerste plaats (onderdeel a) moet worden aangetoond dat over de drie voorafgaande boekjaren het netto resultaat van de onderneming van de werkgever kleiner is geweest dan nul. Het gaat dan om de boekjaren gelegen voor het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de enkelvoudige jaarrekeningen over de afgelopen drie boekjaren en de winst- en verliesrekening. (…) In de tweede plaats dient binnen de onderneming van de werkgever sprake te zijn van een negatief eigen vermogen (onderdeel b), dat wil zeggen dat de waarde van de activa van de onderneming kleiner zijn dan de waarde van de passiva van de onderneming. Het gaat daarbij om het eigen vermogen dat is vastgesteld conform de regels die daaromtrent worden gesteld in het Besluit modellen jaarrekening. Ten slotte moeten de vlottende activa binnen de onderneming van de werkgever per het einde van het boekjaar dat eindigt voorafgaand aan het boekjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet, kleiner zijn dan de kortlopende schulden (onderdeel c). Naar bedrijfseconomische maatstaven is van een dergelijke slechte liquiditeitspositie sprake als de zogenoemde current ratio minder dan 1 is.”

Conclusie

Op grond van de Ontslagregeling gelden strikte voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. In de regel zal daar dan ook niet erg snel sprake van zijn. Het is bovendien een alles of niets kwestie. In sommige (schrijnende) gevallen is de situatie van de kleine werkgever uitermate schrijnend, maar toch nét niet schrijnend genoeg om in aanmerking te komen voor de (lagere) transitievergoeding. De uitvoeringsregels van het UWV zijn wat dat betreft erg zwart wit. Het verdient, juist in die gevallen, aanbeveling om met de werknemers te bespreken dat de transitievergoeding in termijnen wordt betaald. In een procedure bij de kantonrechter Limburg is een dergelijk verzoek al eens eerder gehonoreerd.

Bent u een (kleine) werkgever in bedrijfseconmisch noodweer? Neem contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken. Onze juristen staan voor u klaar.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers

Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Jeroen ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over arbeidsrecht:

Vorige: Let op vervaltermijn bij ontslag op staande voet
Volgende: Wat is re-integratie Spoor 2?

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS