• Wolderwijd logo
 
header jurist

Recht op loon in geval van thuisquarantaine door zieke huisg

In deze zaak heeft de rechter uitspraak gedaan over de vraag of er aanspraak bestaat op loondoorbetaling aan een werknem

Recht op loon in geval van thuisquarantaine door zieke huisgenoot?

3 minuten mr. Mariëlle Ducaat arbeidsrecht voor werkgevers 10 juli 2020 2024

Als een werknemer ziek thuis zit vanwege coronaverschijnselen is hij arbeidsongeschikt en heeft hij recht op loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers zijn dan dus verplicht om het loon van hun werknemer door te betalen. Tot zover niets nieuws. Het wordt echter ingewikkelder als de werknemer zélf niet kampt met coronoaverschijnselen maar wél in verplichte thuisquarantaine zit omdat zijn/haar huisgenoot kampt met coronaverschijnselen. Op grond van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte kan de werknemer dan geen aanspraak maken op loon. Hij is immers zelf niet ziek. Hij kan echter ook niet (komen) werken. Hoe zit het dan eigenlijk met het recht op loon? Een rechter heeft zich onlangs uitgelaten over deze vraag in de volgende zaak.

De casus

De corona-uitbraak heeft veel overheidsmaatregelen teweeggebracht waar we ons met zijn allen aan moeten houden. Eén van die maatregelen is dat wanneer een huisgenoot koorts heeft, de andere gezinsleden in thuisquarantaine moeten blijven, tenzij ze werkzaam zijn in een cruciaal beroep of vitaal proces. In deze zaak ging het om een werknemer wiens huisgenoot besmet was met het coronavirus. De huisgenoog vervulde geen cruciaal beroep en was evenmin werkzaam in een vitaal proces. De aard van zijn werkzaamheden maakte het niet mogelijk om thuis te werken. De werknemer zat dus (gedwongen) thuis en maakte aanspraak op doorbetaling van zijn salaris. 

De beoordeling van de rechter

De rechter heeft in deze zaak beslist dat de werkgever verplicht is om het loon door te betalen op grond van artikel 7:628 BW. Artikel 7:628 BW bepaalt dat een werknemer recht op loon behoudt als hij geen arbeid verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Het feit dat een werknemer in verplichte thuisquarantaine moet blijven vanwege een huisgenoot met coronaverschijnselen is een omstandigheid die niet in de risicosfeer van werknemer ligt. Om die reden is de werkgever dus gewoon gehouden om het loon door te betalen, ondanks het feit dat de werknemer zélf niet ziek is.  

Wat kunt u als werkgever doen? 

Het kan voorkomen dat u twijfels heeft over een melding van uw werknemer omtrent een huisgenoot met coronaverschijnselen. U kunt in dat geval een verklaring van een arts verlangen waarmee de werknemer moet kunnen staven dat de klachten daadwerkelijk aanwezig zijn bij de huisgenoot. Meer in het algemeen kunt u de loondoorbetalingsverplichting voor dit soort situaties gedurende de eerste zes maanden van een dienstverband uitsluitend. Artikel 7:628 BW lid 5 bepaalt namelijk dat werkgevers voor een beperkte periode van zes maanden het risico op loondoorbetaling mogen uitsluiten. Na ommekomst van die zes maanden zult u echter gewoon gehouden zijn om het loon door te betalen. De kans dat de coronaverschijnselen dan echter verdwenen zijn is natuurlijk wel groot. Het is dus verstandig om uw arbeidsovereenkomst(en) erop na te slaan om te bezien of u een dergelijke clausule in uw overeenkomsten heeft staan. Indien dat niet het geval is, helpen wij u graag om uw arbeidsovereenkomst op dit punt (en wellicht op andere punten) te actualiseren. Neem daarvoor gerust contact op met één van onze juristen

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: