Home / Actueel / Onroerendezaakbelasting voor rekening van huurder?

Onroerendezaakbelasting voor rekening van huurder?

leestijd 3 minuten. mr. Mariëlle Ducaat in huurrecht op 10 maart 2015.

In veel huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten is opgenomen dat de onroerendezaakbelasting (OZB) voor rekening van de huurder komt, ook als de verhuurder daarvoor wordt aangeslagen. Bij huurders leeft vaak de misvatting dat een dergelijke clausule niet (meer)is toegestaan en dat de OZB voor rekening van de verhuurder dient te komen. Dit is echter onjuist. Indien het gaat om de verhuur van woonruimte klopt dit standpunt maar bij bedrijfsruimten geldt andere regelgeving.

Twee soorten OZB bedrijfsruimten

Er zijn twee soorten onroerendezaakbelasting, te weten:
- eigenarenbelasting voor eigenaren van woningen c.q. bedrijfspanden;
- gebruikersbelasting voor gebruikers/huurders van bedrijfspanden.
Of u als huurder de OZB ook daadwerkelijk dient te betalen is afhankelijk vanaf welk moment u de bedrijfsruimte huurt. De gemeente neemt als peildatum namelijk de situatie per 1 januari van het betreffende jaar. Op dat moment wordt gekeken wie als gebruiker/huurder van een bepaald bedrijfspand heeft te gelden en op dat moment wordt een huurder/gebruiker dan ook aangeslagen voor de gebruikersbelasting. De aanslag ziet dan op het hele jaar, ook als u bijvoorbeeld maar voor een half jaar gebruik maakt van het pand. Voortijdige beëindiging zal nooit leiden tot een belastingteruggaaf van de gemeente.

Hoogte OZB bedrijfsruimten

De hoogte van de OZB is afhankelijk van de waarde van het bedrijf en de tarieven van de gemeenten. Deze tarieven kunnen uiteenlopen per gemeente. Op het aanslagbiljet staat welke waarde aan het bedrijf is toegekend. Dit is de zogenaamde WOZ-waarde. De gemeente bepaalt deze waarde elk jaar opnieuw.

OZB in geval van leegstaande bedrijfspanden?

Als een bedrijfspand volkomen leeg staat en het niet door de eigenaar wordt gebruikt voor zijn bedrijfsvoering dan is de eigenaar geen gebruikersbelasting verschuldigd. Dit is door de Rechtbank Den Haag bepaald in een procedure waarin een eigenaar van een leegstaand bedrijfspand werd aangeslagen voor de gebruikersbelasting. De eigenaar had onweersproken verklaard dat het pand al langere tijd en ook op 1 januari 2008 (de peildatum)volkomen leeg stond en dat hij al die tijd had geprobeerd om het pand te verhuren. Het Hof verbond hieraan de conclusie dat niet alleen sprake was van leegstand, maar ook dat de eigenaar het pand niet ter beschikking hield voor bedrijfsdoeleinden. De opgelegde aanslag behoefde derhalve niet betaald te worden. Vanwege de huidige leegstandproblematiek onder bedrijfsruimten lopen gemeenten dan ook miljoenen belasting mis.

mr. M.S. Ducaat

mr. M.S. (Mariëlle) Ducaat

Jurist en Mediator

Mariëlle adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht en huurrecht. Volg Mariëlle ook op Google+ en LinkedIn. Bereikbaar via ducaat@wjuristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. M.S. Ducaat over huurrecht:

Vorige: Nieuwe wetgeving rondom Payrolling
Volgende: Inloopspreekuur 21 april 2015 gaat niet door

  Voordelig
  Wolderwijd Juristen is voordelig
  Vaste lage tarieven
  Gedreven
  Wolderwijd Juristen is gedreven
  Nuchter en gedreven
  Actueel
  Wolderwijd Juristen is gericht op resultaat
  Altijd up to date
  Bereikbaar
  Wolderwijd Juristen is bereikbaar
  Gemakkelijk bereikbaar
  Volg Wolderwijd

  Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Google+ Volg ons op LinkedIn Volg ons via RSS