• Wolderwijd logo
 
header jurist

Aanzegging in arbeidsovereenkomst: toegestaan of niet?

Het is werkgevers toegestaan om het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te zeggen in die ar

Aanzegging in arbeidsovereenkomst: toegestaan of niet?

3 minuten mr. Jeroen Kaspers arbeidsrecht voor werkgevers 11 september 2015 2024

Een jurist zou geen jurist zijn wanneer hij zich niet al vóór de invoering van de wet werk en zekerheid afvroeg of een werkgever in de te sluiten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een clausule kan opnemen waarin staat dat de arbeidsovereenkomst na afloop ervan niet zal worden verlengd (de aanzeggingsplicht). Hiermee hoeft de werkgever het einde van arbeidsovereenkomst niet meer aan te zeggen.

Voorstanders aanzeggen in de arbeidsovereenkomst

Voorstanders gaven aan dat het vanzelfsprekend kon. Aanzeggen is aanzeggen en dit moet minimaal één maand voor het einde van een bepaalde tijd contract schriftelijk geschieden. Dat direct (reeds in de arbeidsovereenkomst) wordt aangezegd dat het contract niet wordt verlengd voldoet aan de schriftelijkheidseis en is om die reden simpelweg toegestaan. Daarnaast is voor beide partijen duidelijk dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Aanzeggen in de arbeidsovereenkomst is dus toegestaan. Het is voor iedereen duidelijk en u kunt altijd nog de aanzegging herroepen, aldus voorstanders.

Tegenstanders aanzeggen in de arbeidsovereenkomst

Tegenstanders waren ook. Deze stelden dat aanzeggen in de arbeidsovereenkomst strijdig was met "de geest van de wet". De wet beoogt immers de positie van de Flexwerker te versterken ten aanzien van beëindiging van rechtswege. Indien de aanzegging in de arbeidsovereenkomst is toegestaan dan is de werknemer feitelijk nog slechter af dan voor de wet werk en zekerheid. De kans op verlenging is bij aanvang namelijk al uitgesloten omdat de werkgever een list heeft bedacht om de wet opzij te zetten. Ook kan het natuurlijk niet zo zijn dat de wetgever de aanzeggingsplicht in het leven roept en er vervolgens niets veranderd, aldus tegenstanders van het opnemen van de aanzeggingsplicht in de arbeidsovereenkomst Het idee van de wetgever was namelijk om de werkgever te dwingen om (minimaal) één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst met werknemer in gesprek te gaan om het al dan niet verlengen ervan te bespreken. Indien aanzegging in de arbeidsovereenkomst wordt toegestaan wordt de aanzeggingsplicht een dode letter, dat kan nimmer het idee van de wetgever geweest zijn.

Aanzeggen arbeidsovereenkomst

De voor- en tegenstanders hoeven thans niet meer met elkaar te discussiëren. De duidelijkheid is geboden in de eerste uitspraak over de aanzegging in de arbeidsovereenkomst. In de uitspraak is bepaald dat een aanzegging bij indiensttreding is toegestaan. Het is werkgevers dus toegestaan om bij het afsluiten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd direct op te nemen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd. Feitelijk zijn we hiermee terug in het systeem voor de invoering van de WWZ, namelijk dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt zonder dat er op werkgever een plicht rust om werknemer(s) hiervan kort voor het einde op de hoogte te stellen.

Advies aanzeggen in de arbeidsovereenkomst

Mijns inziens is het voor werkgevers verstandig om de aanzegging op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Veel werkgevers vergeten de aanzegging nog altijd. Indien de aanzegging niet te verlengen direct is opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan het niet meer worden vergeten. Toch blijf ik werkgevers stimuleren om een goed beleid te voeren voor wat betreft het wel of niet verlengen van arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen is namelijk niet glashelder dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. Ook ervaren werknemers het als zeer prettig wanneer het al dan niet verlengen tijdig wordt gecommuniceerd, ruim voor afloop van het contract. Indien die duidelijkheid onvoldoende wordt gegeven door de werkgever bestaat het risico dat werknemer (overigens terecht) toch een andere baan gaat zoeken terwijl werkgever de arbeidsovereenkomst wel had willen verlengen. Om die reden raad ik werkgevers aan om ruim van tevoren, tenminste twee maanden, te bespreken met de werknemer of en hoe de arbeidsovereenkomst met hem/haar wordt verlengd. Door het hanteren van een goede planning kan dit gemakkelijk gerealiseerd worden. Mochten er zich (toch) omstandigheden voordoen waarbij deze termijn een keer wordt gemist dan is dit risico door de aanzegging in de arbeidsovereenkomst gedekt. Als werkgever loopt u dus geen onnodig risico. Wilt u onverhoopt de aanzegging intrekken, dan is voorzichtigheid geboden. Zorg er dus voor dat u tijdig juridisch advies inwint.

Mochten er naar aanleiding van het voorgaande nog vragen en/of opmerkingen zijn ten aanzien van de aanzeggingsplicht of andere wet werk en zekerheid vragen, dan vernemen wij dit graag van u.

mr. J.A. Kaspers

mr. J.A. (Jeroen) Kaspers


Jurist en Mediator

Jeroen adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en huurrecht. Als mediator begeleidt Jeroen bij conflict of echtscheiding. Volg Jeroen ook op LinkedIn. Bereikbaar via kaspers@wolderwijd-juristen.nl of 036 522 7007.

Meer van mr. J.A. Kaspers over arbeidsrecht voor werkgevers:

Veelgestelde vragen: